2017届毕业生

Xia Xue

Li Yue

Yan Jiangyue

Wang Qiyao

Li Jing

Zhou Xinhe

潘李君

傅潇婷

张佳梦

Qi Lizhe